NEŠÍR TO ĎALEJ, ZISTI SVOJ STATUS!

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS si pripomíname dôležitosť prevencie a pravidelného testovania na vírus HIV.

Podporte spolu s nami HIV Check Point Dom svetla Slovensko v Bratislave, ktorý ponúka bezplatné a anonymné testovanie na vírus HIV a ďalšie pohlavne prenosné ochorenia.


Aj keď Slovensko patrí ku krajinám EÚ s najnižším výskytom ľudí pozitívne testovaných na HIV ročne, za uplynulých desať rokov počet nových prípadov rastie aj u nás. Počas pandémie sme dokonca zaznamenali nadpriemerný nárast ľudí diagnostikovaných ako pozitívnych na HIV.

Čo sa s tým ale dá robiť?

Najefektívnejšou zbraňou proti šíreniu HIV je prevencia - chránený sex a pravidelné zisťovanie a overovanie si svojho statusu. 

Testovanie na HIV, ako aj ďalšie pohlavne prenosné ochorenia by malo byť dostupné všetkým bez rozdielu, anonymné a bezplatné.

HIV a AIDS stále natoľko prináša stigmu v spoločnosti, že je nesmierne dôležité dať ľuďom možnosť diskrétne, dostupne a s dôverou zistiť svoj zdravotný stav a následne podniknúť kroky pre ochranu seba i druhých.

Jedným z mála, ak nie jediným, miestom na Slovensku, kde je dostupné bezplatné a zaručene anonymné testovanie na HIV a ďalšie pohlavne prenosné ochorenia je nízkoprahový HIV Check Point v Bratislave, ktorý prevádzkuje organizácia Dom svetla Slovensko - pobočka Domu světla Českej společnosti AIDS pomoc. Je to jediné miesto na testovanie HIV svojho druhu na Slovensku. 


Na Deň červenej stužky by sme preto chceli s Vašou pomocou podporiť checkpoint čiastkou, ktorá im symbolicky pokryje mesačné náklady na prevádzku.

Prostredníctvom kampane a s Vaším zapojením chceme tiež šíriť povedomie o dôležitosti pravidelného testovania na HIV a iné pohlavne prenosné ochorenia.


Dajte sa aj Vy otestovať v checkpointe a odporučte to aj svojim partnerkám a partnerom či známym. 

Vedieť svoj status je zodpovedné voči sebe i iným.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu.