SPOLOČNE DOKÁŽEME VIAC!

 Budujme spoločne spravodlivú spoločnosť a dôstojný život pre LGBTI+ ľudí. 

Saplinq o.z. sa venuje rozvoju LGBT+ komunity a posilňovaniu queer ľudí nielen na východe Slovenska. Venujeme sa tiež advokácii za práva LGBTI+ ľudí a spravodlivé politiky, vzdelávaním a osvetou budujeme spoločnosť, kde budú queer ľudia môcť žiť dôstojný život.

Medzi naše najvýznamnejšie projekty patrí PRIDE Košice a komunitné a poradenské centrum PRIZMA. Dlhodobo tiež vzdelávame mladých ľudí a špeciálne aktivistky a aktivistov za práva LGBTI+ ľudí.

Vedieme kampane ako Dúhová stužka s cieľom scitlivovať spoločnosť voči realite životov queer ľudí na Slovensku. Spájame sily s angažovanou občianskou spoločnosťou a spoločne sa mobilizujeme za legislatívu i prax spravodlivú voči LGBT+ ľuďom.

Bez Vás by sme tieto aktivity robiť nemohli. Bez Vás, ktorí sa angažujete, podpisujete petície, zapájate sa dobrovoľnícky, darujete a zdieľate náš obsah. Ďakujeme, že Vás máme!

No najefektívnejšia pomoc je pravidelné darcovstvo. Pretože len vďaka pravidelným darom vieme lepšie plánovať prácu, nebudeme nútení obmedzovať aktivity a hlavne nám to ukazuje, že táto práca má obrovský zmysel. Spoločne dokážeme viac. 

Prečo pravidelne darovať? Pretože môžete...

Len tak vybudujeme rešpektujúcu spoločnosť a Slovensko sa stane lepším miestom pre život každého a každej z nás. 

Vidíte to podobne?

Pridajte sa k nám, zadajte si pravidelný dar, ktorý by Vám neublížil a zároveň Vám bude dávať zmysel. Vedzte, že týmto krokom urobíte skvelú vec nielen pre seba, ale aj pre komunitu a spoločnosť.

Ďakujeme 💙