SPOLOČNE DOKÁŽEME VIAC!

 Budujme spoločne spravodlivú spoločnosť a dôstojný život pre LGBTI+ ľudí. 

Saplinq o.z. sa venuje rozvoju LGBT+ komunity a posilňovaniu queer ľudí nielen na východe Slovenska. Vedieme kampane ako Dúhová stužka s cieľom scitlivovať spoločnosť voči realite životov queer ľudí na Slovensku.

Spájame sily s angažovanou občianskou spoločnosťou a spoločne sa mobilizujeme za legislatívu i prax spravodlivú voči LGBT+ ľuďom.

Máme štyri hlavné oblasti činnosti:

1. Medzinárodné školenia pre LGBTI+ mládež a LGBTI+ pracovníkov s mládežou, financované z programu Erasmus+:Youth in Action a organizovanie školení vo všeobecnosti

2. Košice PRIDE ako verejné, viditeľné podujatie zamerané na budovanie komunity v druhom najväčšom slovenskom meste na východnom Slovensku

3. PRIZMA - poradenské a komunitné centrum v Košiciach poskytujúce rešpektujúce a bezplatné sociálne, psychologické, právne a komunitné poradenstvo.

4. Advokácia za práva LGBTI+ ľudí a spravodlivé politiky, vzdelávaním a osvetou budujeme spoločnosť, kde budú queer ľudia môcť žiť dôstojný život.

Čo bude znamenať vaša podpora?

Vaša podpora nám pomôže udržať naše aktivity a flexibilne reagovať na krízy. Mnohé granty si vyžadujú spolufinancovanie alebo nie sú dostatočne flexibilné pre malé núdzové situácie. Vaša podpora bude navyše primárne zameraná na udržanie našich advokačných kapacít.

Prečo darovať pravidelne?


Vďaka pravidelnému darovaniu si môžeme lepšie plánovať prácu, nebudeme nútení obmedzovať svoje aktivity a ukazuje nám to, že táto práca má veľký zmysel.

Pridajte sa k nám ✊

Len tak vybudujeme rešpektujúcu spoločnosť a Slovensko sa stane lepším miestom pre život každého a každej z nás. 

Ďakujeme za vašu podporu 💙